ABP het ingenieursbureau voor: Geluidsarm en trillingsarm ontwerpen, productontwikkeling, ontwerp en analyse van geluid- en trillingsvraagstukken, CE-certificering, geluid- en trillingsmetingen aan machines, apparaten en instrumenten volgens NEN, DIN en ISO normering.

industrielawaai onderzoek gaswin_plant_thailand

Informatie

Hierbij treft u enige informatie aan inzake publicaties van ons bureau alsmede diverse wettelijke bepalingen, normen, wetsteksten en algemene informatie die betrekking heeft op het werkgebied van ABP.

Heeft u behoefte aan meer informatie of een persoonlijk advies, dan kunt u contact opnemen met een van onze adviseurs. Zij zullen u graag vrijblijvend te woord staan en van de juiste informatie voorzien. 

Hieronder treft u een aantal verwijzingen aan die u verder leiden naar de informatie die u zoekt.

Het gebruik van de informatie op deze site is volledig voor eigen risico en mag alleen vermenigvuldigd worden na toestemming van de betreffende instantie en/of auteur.

 

Publicaties

 
  Een nieuw te situeren Warmte Kracht Centrale  
  Geluid ten gevolge van een luchtbehandelingsunit op het dak van een kantoorgebouw; omschrijving geluiddempers  
  Geluid in een nieuw te situeren Open jet Facility bij de TU Delft  
  Resultaten van trillingsmetingen ten gevolge van heiwerkzaamheden  
  Informatie  
  Ontwikkelingen wet- en regelgeving luchtkwaliteit