ABP Raadgevende ingenieurs voor:
Trillingsonderzoek
. ABP het ingenieursbureau voor: Geluidsarm en trillingsarm ontwerpen, productontwikkeling, ontwerp en analyse van geluid- en trillingsvraagstukken, CE-certificering, geluid- en trillingsmetingen aan machines, apparaten en instrumenten volgens NEN, DIN en ISO normering.

trillingsonderzoek gasw
 

Trillingsonderzoek: voorkom schade aan gebouwen

Trillingsonderzoek volgens de SBR-richtlijnen kan door ABP ingesteld worden na klachten door derden, bijvoorbeeld over zwaar vrachtverkeer. De SBR-richtlijnen voorzien in een norm voor schade (bijvoorbeeld aan bouwwerken) en voor hinder door trillingen.

Overzicht van trillingsregistratie met behulp van specialistische trillingsmeetapparatuur volgens de SBR-richtlijn.

trillingsonderzoek

Er zijn drie SBR richtlijnen namelijk:

1. SBR richtlijn deel A : Schade aan gebouwen, meet- en beoordelingsrichtlijn
2. SBR richtlijn deel B : Hinder voor personen in gebouwen, meet- en beoordelingsrichtlijn
3. SBR richtlijn deel C : Storing aan apparatuur, meet- en beoordelingsrichtlijn

Ingenieursbureau ABP gebruikt voor haar trillingsmetingen de meetapparatuur vna Profound Vibration Monitoring, VIBRA-sbr plus. Hiermee is het mogelijk ook trillingen op afstand te monitoren via een GPRS verbinding. Ook kan er op de meetset een lamp worden aangesloten die gaat branden wanneer er bepaalde trillingsniveaus worden overschreden.