ABP Raadgevende ingenieurs voor:
Geluidsmonitoring en advies voor overlast bij overschrijding van de geluidbelasting.
ABP het ingenieursbureau voor: Geluidsarm en trillingsarm ontwerpen, productontwikkeling, ontwerp en analyse van geluid- en trillingsvraagstukken, CE-certificering, geluid- en trillingsmetingen aan machines, apparaten en instrumenten volgens NEN, DIN en ISO normering.

AMP ingenieursbureau gas_transport
 

Geluidsmonitoring
Geluidsmetingen met Aurolex Plug and Play geluidsmonitoring voor evenementen of tijdens bouw en sloopactiviteiten.

In het kader van evenementen (kermissen, feesten, festivals etc.) is het noodzakelijk dat zorgvuldig omgesprongen wordt met de hinder die omwonenden hiervan kunnen ondervinden. Voor de noodzakelijke vergunning in het kader van de Algemene Plaatselijke Verordening kan vooraf door AB worden berekend welke geluidbelasting
verwacht wordt. ABP kan eventuele maatregelen voorstellen en tijdens deze evenementen de geluidmonitoring verzorgen zodat direct kan worden ingegrepen bij overschrijding van de norm.

De geluidsmonitoring kan zelfs onbemand plaatsvinden waarbij via een LAN of GPRS verbinding via internet het momentane geluidsniveau kan worden afgelezen. Eventueel voorzien van een waarschuwingssysteem via sms of e-mail.