ABP Raadgevende ingenieurs voor:
Wegverkeerslawaai en railverkeerslawaai
. ABP het ingenieursbureau voor: Geluidsarm en trillingsarm ontwerpen, productontwikkeling, ontwerp en analyse van geluid- en trillingsvraagstukken, CE-certificering, geluid- en trillingsmetingen aan machines, apparaten en instrumenten volgens NEN, DIN en ISO normering.

Wegverkeerslawaai gas
 

Mechanische trillingen ISO 10816-1

ISO 10816 : Mechanische trillingen - Evaluatie van de machine trillingen door metingen op niet -roterende delen.

De ISO 10816 geeft richtlijnen/grenswaarden voor de beoordeling van trillingen in machine onderdelen, generatoren, turbines pompen, mengers etc. Doel van de trillingsmetingen is om te beoordeling of de opgewekte trillingen geen schade of uitval kunnen veroorzaken in het systeem.
ISO 10816 bestaat uit de volgende onderdelen, die allen de gemeenschappelijke noemer "Mechanische trillingen - Evaluatie van de Machine trillingen door middel van metingen op niet-draaiende delen dragen ":

- Deel 1: Algemene richtlijnen.
- Deel 2: Grote stationaire stoomturbine generatoren met een vermogen van meer dan 50 MW.
- Deel 3: Industriële machines met een nominaal vermogen van meer dan 15 kW en nominale toerentallen tussen de 120 min-1 en 15 000 min-1
voor metingen in situ.
- Deel 4: Machine onderdelen aangedreven door gasturbines, met uitzondering van vliegtuigen.
- Deel 5: Machine onderdelen in waterkrachtcentrales en pompen.
- Deel 6: 100 kW zuigermotoren met vermogens van meer dan 100kW.

De ISO 10816 kent een drietal zones voor de beoordeling van de trillingen.

1. Zone A : Trillingen in nieuwe machines.
2. Zone B : Trillingen in bestaande machines die worden beoordeeld als toelaatbaar.
3. Zone C : Trillingen in bestaande machines die normaal gesproken als ontoelaatbaar worden beoordeeld. In het algemeen mag een machine slechts een beperkte tijd onder deze condities in werking zijn.

4. Zone D : Trillingen in bestaande machines die als ontoelaatbaar schadelijk worden beoordeeld. In het algemeen mag een machine niet nder deze condities in werking zijn.

Trillingsmeting_ISO-10816