ABP het ingenieursbureau voor: Geluidsarm en trillingsarm ontwerpen, productontwikkeling, ontwerp en normering.

AMP ingenieursbureau gaswinning
 

Meten en voorspellen van geluid en trillingen:

Bepalen geluidvermogen en geluid- en trillingsarm ontwerpen

Ingenieursbureau ABP is gespecialiseerd in geluidsarm en trillingsarm ontwerpen, productontwikkeling waarbij geluid en trillingen belangrijke themas zijn alsmede de analyse van geluid- en trillingsvraagstukken. Wij verrichten geluid- en trillingsmetingen voor ondermeer CE-certificering. De geluid- en trillingsmetingen worden verricht aan machines, apparaten en instrumenten volgens de door de EU voorgeschreven NEN, DIN en ISO normen. Machinerichtlijn en CE-markering voor geluid en trillingen. Tevens verrichten wij geluidmetingen (balen van het geluidvermogen welke noodzakelijk zijn om de NORSOK data-sheet in te vullen welke noodzakelijk is voor de offshore industrie in Noorwegen. Op de Norsok Noise Data Sheets worden, naast diverse technische gegevens ook de gegevens vermeld over het geluid dat door de installatie wordt geproduceerd. Op de sheets dient het maximale geluiddrukniveau ingevuld te worden op 1 meter afstand van de betreffende installatie. Ook dient het maximale geluiddrukniveau ingevuld te worden dat optreedt op de betreffende werkplek waar zich tijdens het in werking zijn van de installatie werknemers zullen bevinden. Daarnaast dient op de Noise Data Sheets het akoestisch bronvermogen (SWL = Sound Power Level) ingevuld te worden. Het meten van het akoestisch bronvermogen van een installatie is in de meeste gevallen niet eenvoudig en vereist specifieke kennis van de akoestiek en ervaring met het uitvoeren van geluidmetingen. De installaties voor de offshore industrie hebben vaak aanzienlijke afmetingen en worden vaak gebouwd in grote hallen, waar storende reflecties in de wanden op kunnen treden. Vanwege de grote afmetingen van de geluidbronnen en mogelijk storende omgevingsfactoren is het bronvermogen meestal niet door middel van een eenvoudige geluidmeting nauwkeurig vast te stellen. Derhalve zal het bronvermogen via intensiteitsmetingen bepaald moeten worden. Bepalen van het geluidvermogen voor de NORSOK datasheet.

oil_rig_free_noise_measurements

Akoestisch onderzoek & Milieuadvies

Brommende koelinstallaties, langs denderende vrachtwagens, dreunende housemuziek, jankende kettingzagen, ruziŽnde buren: we krijgen in het dagelijkse leven allemaal wel eens te maken met een vorm van geluidsoverlast. De laatste jaren komt dit steeds vaker voor. Gelukkig zijn er voor de meeste vormen van geluidsoverlast goede oplossingen te vinden. ABP is een adviesbureau dat velerlei opdrachtgevers al jaren adviseert over het voorkomen en tegengaan van geluids- en trillingshinder. Wij hebben al vele onderzoeken en projecten uitgevoerd op het gebied van industrielawaai, horecalawaai, bouwakoestiek, trillingsonderzoek en geluidswering in de woningbouw.

container_ship