logo_abp_ingenieursbureau

ABP het ingenieursbureau voor: Geluidsarm en trillingsarm ontwerpen, productontwikkeling AuroVibe en OtoCube, ontwerp en analyse van geluid- en trillingsvraagstukken, CE-certificering, geluid- en trillingsmetingen aan machines, apparaten en instrumenten volgens NEN, DIN en ISO normering.

AMP ingenieursbureau gaswinning


Actueel
Stagnerende certificeringen voor nieuwe producten, problemen met geluidsaftraling van machines en apparaten, ellenlange goedkeuringsprocedures, onvoorziene investeringen, stagnatie van uitbreidingen, in Europa en de internationale wereld is het raadzaam vooraf onderzoek te laten verrichten naar de geluidseffecten van uw ontwerp, product, machine of bouwplan. Steeds vaker worden door grote bedrijven zoals in de off shore industrie, olie-, gas- en mijnbouw allerlei onderzoeken gevraagd voor ondermeer geluid- en trillingsemissie van uw producten. ABP is een ingenieursbureau dat al vele jaren bedrijven, productontwikkelaars, architecten, universiteiten en overheden adviseert over geluids- en trillingsarm ontwerpen. Daarnaast verrichten wij allerlei geluid- en trillingsmetingen voor het certificeren of het testen van uw product. Tevens ontwikkeld ABP eigen innovatieve producten zoals de OtoCube en AuroVibe. Wij hebben een uitgebreid assortiment meetapparatuur tot onze beschikking evenals rekenmodellen om vooraf prognoses te kunnen maken over deze aspecten. Voor CE markering dient voor geluid- en trillingsmetingen aansluiting te worden gezocht bij de voorgeschreven normen. Enkele veel gebruikte normen zijn: NEN-EN-ISO 4871: raamwerk voor geluidmetingen voor CE-markering, NEN-EN-ISO 12001: richtlijn voor meetprotocol, NEN-EN-ISO 3744/ 3746: bepaling geluidsvermogen in situ, NEN-EN-ISO 3747: bepaling van geluidsvermogen met behulp van substitutie, NEN-EN-ISO 6914 : bepaling van geluidsvermogen met intensiteitsmetingen, NEN-EN-ISO 9612 geluidmetingen voor RI&E (arbo metingen). Voor een risico inventarisatie voor trillingen zijn de volgende normen van belang: ISO richtlijn 2631-1: 1997 (E). Mechanical vibration and shock – evaluation of human exposure to whole-body vibration – part 1: general requirements.ISO richtlijn 5349-1: 2001 (E). Mechanical vibration – measurement and evaluation of human exposure to hand-transmitted vibration – part 1: general

Vacatures:
  • Ingenieur geluid en trillingen
  • Bouwkundigen, werktuigbouwkundigen, natuurkundigen,
  • Stageplekken
  •